Từ khóa tìm kiếm: chuyên gia châu Á

Mỹ bổ nhiệm chuyên gia châu Á làm Phó Cố vấn an ninh quốc gia
Mỹ bổ nhiệm chuyên gia châu Á làm Phó Cố vấn an ninh quốc gia

VOV.VN - Cố vấn chính sách của Mỹ về châu Á Matt Pottinger sẽ trở thành Phó Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ.

Mỹ bổ nhiệm chuyên gia châu Á làm Phó Cố vấn an ninh quốc gia

Mỹ bổ nhiệm chuyên gia châu Á làm Phó Cố vấn an ninh quốc gia

VOV.VN - Cố vấn chính sách của Mỹ về châu Á Matt Pottinger sẽ trở thành Phó Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ.

Ciena bổ sung lãnh đạo và chuyên gia tại châu Á - Thái Bình Dương
Ciena bổ sung lãnh đạo và chuyên gia tại châu Á - Thái Bình Dương

VOV.VN - Việc bổ nhiệm những vị trí cấp cao tăng cường ảnh hưởng và sự hiện diện của công ty tại khu vực có tốc độ phát triển nhanh.

Ciena bổ sung lãnh đạo và chuyên gia tại châu Á - Thái Bình Dương

Ciena bổ sung lãnh đạo và chuyên gia tại châu Á - Thái Bình Dương

VOV.VN - Việc bổ nhiệm những vị trí cấp cao tăng cường ảnh hưởng và sự hiện diện của công ty tại khu vực có tốc độ phát triển nhanh.