Từ khóa tìm kiếm: cơ chế một cửa asean

Hải quan điện tử giúp doanh nghiệp tiết kiệm 5,7 triệu USD chi phí
Hải quan điện tử giúp doanh nghiệp tiết kiệm 5,7 triệu USD chi phí

VOV.VN - Từ 2008 đến nay, ngành hải quan đã tiết kiệm khoảng 5,7 triệu USD chi phí cho các doanh nghiệp với C/O điện tử.

Hải quan điện tử giúp doanh nghiệp tiết kiệm 5,7 triệu USD chi phí

Hải quan điện tử giúp doanh nghiệp tiết kiệm 5,7 triệu USD chi phí

VOV.VN - Từ 2008 đến nay, ngành hải quan đã tiết kiệm khoảng 5,7 triệu USD chi phí cho các doanh nghiệp với C/O điện tử.

Vẫn nhiều vướng mắc kiểm tra chuyên ngành trong cơ chế một cửa ASEAN
Vẫn nhiều vướng mắc kiểm tra chuyên ngành trong cơ chế một cửa ASEAN

VOV.VN -Việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại, nhất là trong kiểm tra chuyên ngành vẫn còn tồn tại, vướng mắc.

Vẫn nhiều vướng mắc kiểm tra chuyên ngành trong cơ chế một cửa ASEAN

Vẫn nhiều vướng mắc kiểm tra chuyên ngành trong cơ chế một cửa ASEAN

VOV.VN -Việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại, nhất là trong kiểm tra chuyên ngành vẫn còn tồn tại, vướng mắc.

Ông Vương Đình Huệ: Cắt giảm điều kiện kinh doanh cần phải thực chất
Ông Vương Đình Huệ: Cắt giảm điều kiện kinh doanh cần phải thực chất

VOV.VN - Chiều 17/11, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã làm việc với Bộ Y tế về kết quả thực hiện cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế một cửa quốc gia. 

Ông Vương Đình Huệ: Cắt giảm điều kiện kinh doanh cần phải thực chất

Ông Vương Đình Huệ: Cắt giảm điều kiện kinh doanh cần phải thực chất

VOV.VN - Chiều 17/11, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã làm việc với Bộ Y tế về kết quả thực hiện cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế một cửa quốc gia. 

Thêm 15 thủ tục hành chính thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia
Thêm 15 thủ tục hành chính thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia

VOV.VN - Tính đến 15/8/2018, đã có 11 bộ, ngành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia với 68 thủ tục hành chính, tăng thêm 15 thủ tục so với tháng trước.

Thêm 15 thủ tục hành chính thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia

Thêm 15 thủ tục hành chính thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia

VOV.VN - Tính đến 15/8/2018, đã có 11 bộ, ngành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia với 68 thủ tục hành chính, tăng thêm 15 thủ tục so với tháng trước.

10 nước ASEAN sẽ nhóm họp về Cơ chế một cửa vào tháng 9/2018
10 nước ASEAN sẽ nhóm họp về Cơ chế một cửa vào tháng 9/2018

VOV.VN - 10 nước thành viên ASEAN sẽ họp Ban chỉ đạo Một cửa ASEAN (ASWSC) lần thứ 21 từ 16 đến 22/9/2018 tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa).

10 nước ASEAN sẽ nhóm họp về Cơ chế một cửa vào tháng 9/2018

10 nước ASEAN sẽ nhóm họp về Cơ chế một cửa vào tháng 9/2018

VOV.VN - 10 nước thành viên ASEAN sẽ họp Ban chỉ đạo Một cửa ASEAN (ASWSC) lần thứ 21 từ 16 đến 22/9/2018 tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa).

Thủ tướng yêu cầu giảm tỷ lệ các lô hàng phải kiểm tra chuyên ngành
Thủ tướng yêu cầu giảm tỷ lệ các lô hàng phải kiểm tra chuyên ngành

VOV.VN -Sáng nay, tại Hà Nội, Thủ tướng chủ trì Hội nghị thúc đẩy phát triển Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại.

Thủ tướng yêu cầu giảm tỷ lệ các lô hàng phải kiểm tra chuyên ngành

Thủ tướng yêu cầu giảm tỷ lệ các lô hàng phải kiểm tra chuyên ngành

VOV.VN -Sáng nay, tại Hà Nội, Thủ tướng chủ trì Hội nghị thúc đẩy phát triển Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại.

Có đến 50% các mặt hàng đang chịu sự kiểm tra của 2 đến 3 Bộ
Có đến 50% các mặt hàng đang chịu sự kiểm tra của 2 đến 3 Bộ

VOV.VN - Viện trưởng CIEM cho rằng, đang tồn tại sự trùng lặp trong kiểm tra chuyên ngành khi có đến 50% các mặt hàng đang chịu sự kiểm tra của 2 đến 3 Bộ.

Có đến 50% các mặt hàng đang chịu sự kiểm tra của 2 đến 3 Bộ

Có đến 50% các mặt hàng đang chịu sự kiểm tra của 2 đến 3 Bộ

VOV.VN - Viện trưởng CIEM cho rằng, đang tồn tại sự trùng lặp trong kiểm tra chuyên ngành khi có đến 50% các mặt hàng đang chịu sự kiểm tra của 2 đến 3 Bộ.

Cơ chế một cửa quốc gia về thủ tục hành chính: Bộ, ngành ì ạch kết nối
Cơ chế một cửa quốc gia về thủ tục hành chính: Bộ, ngành ì ạch kết nối

VOV.VN - Theo Bộ Tài chính, hiện có 11 bộ, ngành đã kết nối Cơ chế một cửa quốc gia và thực hiện 53 thủ tục hành chính.

Cơ chế một cửa quốc gia về thủ tục hành chính: Bộ, ngành ì ạch kết nối

Cơ chế một cửa quốc gia về thủ tục hành chính: Bộ, ngành ì ạch kết nối

VOV.VN - Theo Bộ Tài chính, hiện có 11 bộ, ngành đã kết nối Cơ chế một cửa quốc gia và thực hiện 53 thủ tục hành chính.

Sắp có 196 thủ tục hành chính kết nối với Cơ chế một cửa quốc gia
Sắp có 196 thủ tục hành chính kết nối với Cơ chế một cửa quốc gia

VOV.VN - Đến cuối năm 2018, sẽ triển khai thêm 143 thủ tục trên Cơ chế một cửa quốc gia, nâng tổng số lên 196 thủ tục.

Sắp có 196 thủ tục hành chính kết nối với Cơ chế một cửa quốc gia

Sắp có 196 thủ tục hành chính kết nối với Cơ chế một cửa quốc gia

VOV.VN - Đến cuối năm 2018, sẽ triển khai thêm 143 thủ tục trên Cơ chế một cửa quốc gia, nâng tổng số lên 196 thủ tục.

Gần 3.200 doanh nghiệp tham gia cơ chế một cửa quốc gia
Gần 3.200 doanh nghiệp tham gia cơ chế một cửa quốc gia

VOV.VN - Từ ngày 1/1 đến ngày 15/5/2018, có 299.000 bộ hồ sơ của gần 3.200 doanh nghiệp tham gia cơ chế một cửa quốc gia (NSW).

Gần 3.200 doanh nghiệp tham gia cơ chế một cửa quốc gia

Gần 3.200 doanh nghiệp tham gia cơ chế một cửa quốc gia

VOV.VN - Từ ngày 1/1 đến ngày 15/5/2018, có 299.000 bộ hồ sơ của gần 3.200 doanh nghiệp tham gia cơ chế một cửa quốc gia (NSW).