Từ khóa tìm kiếm: Cơ chế một cửa quốc gia

Cắt giảm được hơn 60% điều kiện kinh doanh không cần thiết
Cắt giảm được hơn 60% điều kiện kinh doanh không cần thiết

VOV.VN -Tính đến cuối năm 2018, các Bộ, ngành đã cắt giảm được hơn 60% điều kiện kinh doanh không cần thiết so với mục tiêu cắt giảm ít nhất 50% của Chính phủ.

Cắt giảm được hơn 60% điều kiện kinh doanh không cần thiết

Cắt giảm được hơn 60% điều kiện kinh doanh không cần thiết

VOV.VN -Tính đến cuối năm 2018, các Bộ, ngành đã cắt giảm được hơn 60% điều kiện kinh doanh không cần thiết so với mục tiêu cắt giảm ít nhất 50% của Chính phủ.

Vẫn nhiều vướng mắc kiểm tra chuyên ngành trong cơ chế một cửa ASEAN
Vẫn nhiều vướng mắc kiểm tra chuyên ngành trong cơ chế một cửa ASEAN

VOV.VN -Việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại, nhất là trong kiểm tra chuyên ngành vẫn còn tồn tại, vướng mắc.

Vẫn nhiều vướng mắc kiểm tra chuyên ngành trong cơ chế một cửa ASEAN

Vẫn nhiều vướng mắc kiểm tra chuyên ngành trong cơ chế một cửa ASEAN

VOV.VN -Việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại, nhất là trong kiểm tra chuyên ngành vẫn còn tồn tại, vướng mắc.

98 thủ tục mới kết nối Cơ chế một cửa quốc gia
98 thủ tục mới kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

VOV.VN -  Số lượng thủ tục mới kết nối từ đầu năm 2018 đến nay tăng mạnh, gấp hơn 2 lần so với số lượng từ năm 2017 trở về trước.

98 thủ tục mới kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

98 thủ tục mới kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

VOV.VN -  Số lượng thủ tục mới kết nối từ đầu năm 2018 đến nay tăng mạnh, gấp hơn 2 lần so với số lượng từ năm 2017 trở về trước.

Ông Vương Đình Huệ: Cắt giảm điều kiện kinh doanh cần phải thực chất
Ông Vương Đình Huệ: Cắt giảm điều kiện kinh doanh cần phải thực chất

VOV.VN - Chiều 17/11, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã làm việc với Bộ Y tế về kết quả thực hiện cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế một cửa quốc gia. 

Ông Vương Đình Huệ: Cắt giảm điều kiện kinh doanh cần phải thực chất

Ông Vương Đình Huệ: Cắt giảm điều kiện kinh doanh cần phải thực chất

VOV.VN - Chiều 17/11, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã làm việc với Bộ Y tế về kết quả thực hiện cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế một cửa quốc gia. 

Thêm 15 thủ tục hành chính thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia
Thêm 15 thủ tục hành chính thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia

VOV.VN - Tính đến 15/8/2018, đã có 11 bộ, ngành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia với 68 thủ tục hành chính, tăng thêm 15 thủ tục so với tháng trước.

Thêm 15 thủ tục hành chính thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia

Thêm 15 thủ tục hành chính thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia

VOV.VN - Tính đến 15/8/2018, đã có 11 bộ, ngành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia với 68 thủ tục hành chính, tăng thêm 15 thủ tục so với tháng trước.

TFA giúp tiết kiệm gần 2 ngày thời gian thông quan hàng xuất khẩu
TFA giúp tiết kiệm gần 2 ngày thời gian thông quan hàng xuất khẩu

VOV.VN - Chiều 22/8, Tổng cục Hải quan tổ chức họp báo chuyên đề về việc thực hiện Hiệp định Tạo thuận lợi Thương mại của WTO (TFA).

TFA giúp tiết kiệm gần 2 ngày thời gian thông quan hàng xuất khẩu

TFA giúp tiết kiệm gần 2 ngày thời gian thông quan hàng xuất khẩu

VOV.VN - Chiều 22/8, Tổng cục Hải quan tổ chức họp báo chuyên đề về việc thực hiện Hiệp định Tạo thuận lợi Thương mại của WTO (TFA).

Cải cách toàn diện công tác hành chính đối với hàng hóa XNK
Cải cách toàn diện công tác hành chính đối với hàng hóa XNK

VOV.VN - Đến năm 2020, tất cả các thủ tục hành chính liên quan đến quản lý nhà nước đối với hàng hóa XNK được thực hiện thông qua cơ chế một cửa quốc gia.

Cải cách toàn diện công tác hành chính đối với hàng hóa XNK

Cải cách toàn diện công tác hành chính đối với hàng hóa XNK

VOV.VN - Đến năm 2020, tất cả các thủ tục hành chính liên quan đến quản lý nhà nước đối với hàng hóa XNK được thực hiện thông qua cơ chế một cửa quốc gia.

Có đến 50% các mặt hàng đang chịu sự kiểm tra của 2 đến 3 Bộ
Có đến 50% các mặt hàng đang chịu sự kiểm tra của 2 đến 3 Bộ

VOV.VN - Viện trưởng CIEM cho rằng, đang tồn tại sự trùng lặp trong kiểm tra chuyên ngành khi có đến 50% các mặt hàng đang chịu sự kiểm tra của 2 đến 3 Bộ.

Có đến 50% các mặt hàng đang chịu sự kiểm tra của 2 đến 3 Bộ

Có đến 50% các mặt hàng đang chịu sự kiểm tra của 2 đến 3 Bộ

VOV.VN - Viện trưởng CIEM cho rằng, đang tồn tại sự trùng lặp trong kiểm tra chuyên ngành khi có đến 50% các mặt hàng đang chịu sự kiểm tra của 2 đến 3 Bộ.

Cơ chế một cửa quốc gia về thủ tục hành chính: Bộ, ngành ì ạch kết nối
Cơ chế một cửa quốc gia về thủ tục hành chính: Bộ, ngành ì ạch kết nối

VOV.VN - Theo Bộ Tài chính, hiện có 11 bộ, ngành đã kết nối Cơ chế một cửa quốc gia và thực hiện 53 thủ tục hành chính.

Cơ chế một cửa quốc gia về thủ tục hành chính: Bộ, ngành ì ạch kết nối

Cơ chế một cửa quốc gia về thủ tục hành chính: Bộ, ngành ì ạch kết nối

VOV.VN - Theo Bộ Tài chính, hiện có 11 bộ, ngành đã kết nối Cơ chế một cửa quốc gia và thực hiện 53 thủ tục hành chính.

Sắp có 196 thủ tục hành chính kết nối với Cơ chế một cửa quốc gia
Sắp có 196 thủ tục hành chính kết nối với Cơ chế một cửa quốc gia

VOV.VN - Đến cuối năm 2018, sẽ triển khai thêm 143 thủ tục trên Cơ chế một cửa quốc gia, nâng tổng số lên 196 thủ tục.

Sắp có 196 thủ tục hành chính kết nối với Cơ chế một cửa quốc gia

Sắp có 196 thủ tục hành chính kết nối với Cơ chế một cửa quốc gia

VOV.VN - Đến cuối năm 2018, sẽ triển khai thêm 143 thủ tục trên Cơ chế một cửa quốc gia, nâng tổng số lên 196 thủ tục.