Từ khóa tìm kiếm: cô giáo kỳ thị cha mẹ đơn thân

Cô giáo phát ngôn kỳ thị cha mẹ đơn thân cúi đầu xin tha thứ

Cô giáo Đào Thị Hồng Phượng đã cúi đầu xin được mọi người tha thứ và viết đơn rút khỏi ban đại diện phụ huynh.