Từ khóa tìm kiếm: cơ hội chính trị

Nhận diện cán bộ tham vọng quyền lực không phải dễ
Nhận diện cán bộ tham vọng quyền lực không phải dễ

VOV.VN - Việc nhận diện cán bộ tham vọng quyền lực trên thực tế không phải dễ bởi họ hay giấu mình.

Nhận diện cán bộ tham vọng quyền lực không phải dễ

Nhận diện cán bộ tham vọng quyền lực không phải dễ

VOV.VN - Việc nhận diện cán bộ tham vọng quyền lực trên thực tế không phải dễ bởi họ hay giấu mình.

Cán bộ cấp chiến lược: Đừng đưa danh sách lên ào ào rồi thông qua
Cán bộ cấp chiến lược: Đừng đưa danh sách lên ào ào rồi thông qua

VOV.VN -Để chặn kẻ cơ hội chính trị lọt vào Trung ương, Ban Chỉ đạo quy hoạch thậm chí phải đặt lên bàn cân từng trường hợp cụ thể để lựa chọn cho chính xác.

Cán bộ cấp chiến lược: Đừng đưa danh sách lên ào ào rồi thông qua

Cán bộ cấp chiến lược: Đừng đưa danh sách lên ào ào rồi thông qua

VOV.VN -Để chặn kẻ cơ hội chính trị lọt vào Trung ương, Ban Chỉ đạo quy hoạch thậm chí phải đặt lên bàn cân từng trường hợp cụ thể để lựa chọn cho chính xác.

Cảnh báo những kẻ "sống giả", lươn lẹo luồn sâu, leo cao
Cảnh báo những kẻ "sống giả", lươn lẹo luồn sâu, leo cao

Không ngẫu nhiên mà người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta đã ví những kẻ cơ hội chính trị như những “con lươn, con chạch”.

Cảnh báo những kẻ "sống giả", lươn lẹo luồn sâu, leo cao

Cảnh báo những kẻ "sống giả", lươn lẹo luồn sâu, leo cao

Không ngẫu nhiên mà người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta đã ví những kẻ cơ hội chính trị như những “con lươn, con chạch”.

“Dứt khoát không đưa vào quy hoạch những kẻ cơ hội chính trị“
“Dứt khoát không đưa vào quy hoạch những kẻ cơ hội chính trị“

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị dứt khoát không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, quan điểm lệch lạc, đặc biệt những kẻ cơ hội chính trị.

“Dứt khoát không đưa vào quy hoạch những kẻ cơ hội chính trị“

“Dứt khoát không đưa vào quy hoạch những kẻ cơ hội chính trị“

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị dứt khoát không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, quan điểm lệch lạc, đặc biệt những kẻ cơ hội chính trị.

Kích động gây rối, lộ diện những kẻ “cơ hội chính trị”
Kích động gây rối, lộ diện những kẻ “cơ hội chính trị”

VOV.VN -Biểu tình “ôn hòa” không có nghĩa muốn nói gì thì nói, muốn phỉ báng chế độ ra sao, thách thức chính quyền thế nào cũng kệ.

Kích động gây rối, lộ diện những kẻ “cơ hội chính trị”

Kích động gây rối, lộ diện những kẻ “cơ hội chính trị”

VOV.VN -Biểu tình “ôn hòa” không có nghĩa muốn nói gì thì nói, muốn phỉ báng chế độ ra sao, thách thức chính quyền thế nào cũng kệ.