Từ khóa tìm kiếm: cơ hội đứng dậy sáng lòa

Hà Nội mở rộng và nhiều hệ luỵ đã hiện hữu

VOV.VN -Việc mở rộng Hà Nội rất thành công trong phát triển bất động sản nhưng kết quả của một chiến lược phát triển đô thị một cách bền vững thì rất hạn chế