Từ khóa tìm kiếm: cơ quan chuyên môn

Sáp nhập một số Sở, Ban thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu để tinh gọn bộ máy
Sáp nhập một số Sở, Ban thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu để tinh gọn bộ máy

VOV.VN - Sau khi sắp xếp bộ máy tinh gọn, UBND tỉnh Bạc Liêu còn 16 đơn vị trực thuộc, giảm được 3 cơ quan chuyên môn.

Sáp nhập một số Sở, Ban thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu để tinh gọn bộ máy

Sáp nhập một số Sở, Ban thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu để tinh gọn bộ máy

VOV.VN - Sau khi sắp xếp bộ máy tinh gọn, UBND tỉnh Bạc Liêu còn 16 đơn vị trực thuộc, giảm được 3 cơ quan chuyên môn.

Hợp nhất hàng loạt Sở là cơ hội loại bỏ cán bộ yếu kém
Hợp nhất hàng loạt Sở là cơ hội loại bỏ cán bộ yếu kém

VOV.VN - “Có sắp xếp bộ máy hợp lý đến đâu mà người vận hành không tốt thì hiệu quả không cao. Do đó, gắn liền với cải cách tổ chức bộ máy là cán bộ”.

Hợp nhất hàng loạt Sở là cơ hội loại bỏ cán bộ yếu kém

Hợp nhất hàng loạt Sở là cơ hội loại bỏ cán bộ yếu kém

VOV.VN - “Có sắp xếp bộ máy hợp lý đến đâu mà người vận hành không tốt thì hiệu quả không cao. Do đó, gắn liền với cải cách tổ chức bộ máy là cán bộ”.

Giảm tối thiểu 46 sở trên cả nước nếu hợp nhất, sáp nhập
Giảm tối thiểu 46 sở trên cả nước nếu hợp nhất, sáp nhập

VOV.VN -Theo các phương án mà Bộ Nội vụ đưa ra thì có thể giảm tối thiểu từ 46 đến 88 Sở, chưa bao gồm các sở không đủ tiêu chí thành lập, cần sắp xếp lại.

Giảm tối thiểu 46 sở trên cả nước nếu hợp nhất, sáp nhập

Giảm tối thiểu 46 sở trên cả nước nếu hợp nhất, sáp nhập

VOV.VN -Theo các phương án mà Bộ Nội vụ đưa ra thì có thể giảm tối thiểu từ 46 đến 88 Sở, chưa bao gồm các sở không đủ tiêu chí thành lập, cần sắp xếp lại.

Chính phủ đồng ý UBND huyện Phú Quốc có 12 cơ quan chuyên môn
Chính phủ đồng ý UBND huyện Phú Quốc có 12 cơ quan chuyên môn

VOV.VN -Chính phủ đồng ý với đề nghị của UBND tỉnh Kiên Giang về việc tổ chức 12 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Phú Quốc.

Chính phủ đồng ý UBND huyện Phú Quốc có 12 cơ quan chuyên môn

Chính phủ đồng ý UBND huyện Phú Quốc có 12 cơ quan chuyên môn

VOV.VN -Chính phủ đồng ý với đề nghị của UBND tỉnh Kiên Giang về việc tổ chức 12 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Phú Quốc.

Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế phải sử dụng được ít nhất 1 ngoại ngữ
Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế phải sử dụng được ít nhất 1 ngoại ngữ

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế phải sử dụng được ít nhất 1 ngoại ngữ

Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế phải sử dụng được ít nhất 1 ngoại ngữ

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đổi tên cầu Nhật Tân sẽ do Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội quyết định
Đổi tên cầu Nhật Tân sẽ do Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội quyết định

VOV.VN - Theo ý kiến của HĐND thành phố Hà Nội, việc đổi tên cầu cần phải lấy ý kiến nhiều cơ quan, tổ chức và công khai lấy ý kiến người dân

Đổi tên cầu Nhật Tân sẽ do Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội quyết định

Đổi tên cầu Nhật Tân sẽ do Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội quyết định

VOV.VN - Theo ý kiến của HĐND thành phố Hà Nội, việc đổi tên cầu cần phải lấy ý kiến nhiều cơ quan, tổ chức và công khai lấy ý kiến người dân