Từ khóa tìm kiếm: cơ sở cai nghiện ma túy công lập

Định mức số lượng người làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập
Định mức số lượng người làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập

VOV.VN -Cơ sở cai nghiện ma túy có dưới 100 học viên thì các phòng chuyên môn có Trưởng phòng và 1 Phó Trưởng phòng

Định mức số lượng người làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập

Định mức số lượng người làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập

VOV.VN -Cơ sở cai nghiện ma túy có dưới 100 học viên thì các phòng chuyên môn có Trưởng phòng và 1 Phó Trưởng phòng