Từ khóa tìm kiếm: cơ sở hạ tầng

Quảng Ninh trải “đường băng” để “cất cánh“
Quảng Ninh trải “đường băng” để “cất cánh“

VOV.VN - Năm 2018 đánh dấu sự đột phá lớn của Quảng Ninh trong xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, trải "đường băng" để tiếp tục "cất cánh".

Quảng Ninh trải “đường băng” để “cất cánh“

Quảng Ninh trải “đường băng” để “cất cánh“

VOV.VN - Năm 2018 đánh dấu sự đột phá lớn của Quảng Ninh trong xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, trải "đường băng" để tiếp tục "cất cánh".