Từ khóa tìm kiếm: cơ sở massage Bình An

Cháy cơ sở massage Bình An, hơn 100m2 nhà gỗ bị thiêu rụi
Cháy cơ sở massage Bình An, hơn 100m2 nhà gỗ bị thiêu rụi

VOV.VN - Toàn bộ khu nhà gỗ rộng hơn 100m2 của cơ sở massage Bình An đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Cháy cơ sở massage Bình An, hơn 100m2 nhà gỗ bị thiêu rụi

Cháy cơ sở massage Bình An, hơn 100m2 nhà gỗ bị thiêu rụi

VOV.VN - Toàn bộ khu nhà gỗ rộng hơn 100m2 của cơ sở massage Bình An đã bị thiêu rụi hoàn toàn.