Từ khóa tìm kiếm: Công hàm chung Anh-Pháp-Đức

Việt Nam lên tiếng việc Anh, Pháp, Đức gửi công hàm chung về Biển Đông lên LHQ
Việt Nam lên tiếng việc Anh, Pháp, Đức gửi công hàm chung về Biển Đông lên LHQ

VOV.VN - Việt Nam hoan nghênh lập trường của các nước về vấn đề Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế.

Việt Nam lên tiếng việc Anh, Pháp, Đức gửi công hàm chung về Biển Đông lên LHQ

Việt Nam lên tiếng việc Anh, Pháp, Đức gửi công hàm chung về Biển Đông lên LHQ

VOV.VN - Việt Nam hoan nghênh lập trường của các nước về vấn đề Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế.