Từ khóa tìm kiếm: Công khai điểm số

Công khai điểm số và sự hoàn hảo của học trò
Công khai điểm số và sự hoàn hảo của học trò

VOV.VN -Khi không lấy sự hoàn hảo làm chuẩn mực và thước đo thì các em cũng sẽ nhân ái và bao dung hơn trong ứng xử với bạn bè.

Công khai điểm số và sự hoàn hảo của học trò

Công khai điểm số và sự hoàn hảo của học trò

VOV.VN -Khi không lấy sự hoàn hảo làm chuẩn mực và thước đo thì các em cũng sẽ nhân ái và bao dung hơn trong ứng xử với bạn bè.