Từ khóa tìm kiếm: công khai doanh thu

Bộ GTVT đề xuất trả lại tên “trạm thu phí” thay thu giá, thu tiền
Bộ GTVT đề xuất trả lại tên “trạm thu phí” thay thu giá, thu tiền

VOV.VN -Sau một hồi lòng vòng đổi tên “trạm thu phí” thành “trạm thu giá”, “trạm thu tiền”.Bộ GTVT chính thức xin dùng lại tên “trạm thu phí” sử dụng đường bộ.

Bộ GTVT đề xuất trả lại tên “trạm thu phí” thay thu giá, thu tiền

Bộ GTVT đề xuất trả lại tên “trạm thu phí” thay thu giá, thu tiền

VOV.VN -Sau một hồi lòng vòng đổi tên “trạm thu phí” thành “trạm thu giá”, “trạm thu tiền”.Bộ GTVT chính thức xin dùng lại tên “trạm thu phí” sử dụng đường bộ.

Uber, Grab sắp phải công khai doanh thu và số lượng xe
Uber, Grab sắp phải công khai doanh thu và số lượng xe

Trước ngày 30/10, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách Uber, Grab sẽ phải cung cấp danh sách xe, tài xế và doanh thu.

Uber, Grab sắp phải công khai doanh thu và số lượng xe

Uber, Grab sắp phải công khai doanh thu và số lượng xe

Trước ngày 30/10, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách Uber, Grab sẽ phải cung cấp danh sách xe, tài xế và doanh thu.

VCPMC thu được hơn 35 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm 2017
VCPMC thu được hơn 35 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm 2017

VOV.VN - Bản báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm cho thấy doanh thu của đơn vị này có hơn 35 tỉ đồng.

VCPMC thu được hơn 35 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm 2017

VCPMC thu được hơn 35 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm 2017

VOV.VN - Bản báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm cho thấy doanh thu của đơn vị này có hơn 35 tỉ đồng.