Từ khóa tìm kiếm: công khai tên công ty

Hải Phòng “bêu” tên nhiều doanh nghiệp nhà nước nợ thuế
Hải Phòng “bêu” tên nhiều doanh nghiệp nhà nước nợ thuế

Cục Thuế Hải Phòng vừa công khai danh sách 149 doanh nghiệp nợ tiền thuế và phạt chậm nộp, với tổng số tiền hơn 53 tỷ đồng.

Hải Phòng “bêu” tên nhiều doanh nghiệp nhà nước nợ thuế

Hải Phòng “bêu” tên nhiều doanh nghiệp nhà nước nợ thuế

Cục Thuế Hải Phòng vừa công khai danh sách 149 doanh nghiệp nợ tiền thuế và phạt chậm nộp, với tổng số tiền hơn 53 tỷ đồng.