Từ khóa tìm kiếm: cong nghiep nong thon

Tôn vinh 110 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
Tôn vinh 110 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

VOV.VN - Các sản phẩm thuộc nhóm thủ công mỹ nghệ, chế biến nông lâm thủy sản và đồ uống; thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí.

Tôn vinh 110 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Tôn vinh 110 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

VOV.VN - Các sản phẩm thuộc nhóm thủ công mỹ nghệ, chế biến nông lâm thủy sản và đồ uống; thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí.

Khai mạc Hội chợ Triển lãm hàng công nghiệp nông thôn khu vực phía Bắc
Khai mạc Hội chợ Triển lãm hàng công nghiệp nông thôn khu vực phía Bắc

VOV.VN - Nhiều sản phẩm ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ được giới thiệu tại Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc.

Khai mạc Hội chợ Triển lãm hàng công nghiệp nông thôn khu vực phía Bắc

Khai mạc Hội chợ Triển lãm hàng công nghiệp nông thôn khu vực phía Bắc

VOV.VN - Nhiều sản phẩm ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ được giới thiệu tại Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc.

Công nghiệp nông thôn khó lớn vì “đói” vốn, “khát” nguồn lực hỗ trợ
Công nghiệp nông thôn khó lớn vì “đói” vốn, “khát” nguồn lực hỗ trợ

VOV.VN - Kinh phí khuyến công mà cơ sở, doanh nghiệp công nghiệp nông thôn được hỗ trợ còn khiêm tốn đang làm giảm sức hấp dẫn của chương trình.

Công nghiệp nông thôn khó lớn vì “đói” vốn, “khát” nguồn lực hỗ trợ

Công nghiệp nông thôn khó lớn vì “đói” vốn, “khát” nguồn lực hỗ trợ

VOV.VN - Kinh phí khuyến công mà cơ sở, doanh nghiệp công nghiệp nông thôn được hỗ trợ còn khiêm tốn đang làm giảm sức hấp dẫn của chương trình.

Khuyến công Quốc gia thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế
Khuyến công Quốc gia thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế

VOV.VN - Chương trình khuyến công góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hóa…

Khuyến công Quốc gia thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế

Khuyến công Quốc gia thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế

VOV.VN - Chương trình khuyến công góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hóa…

Hơn 400 gian hàng giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
Hơn 400 gian hàng giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

VOV.VN - Hội chợ trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, các hợp tác xã, làng nghề, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn.

Hơn 400 gian hàng giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Hơn 400 gian hàng giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

VOV.VN - Hội chợ trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, các hợp tác xã, làng nghề, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn.

Tôn vinh những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 2017
Tôn vinh những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 2017

VOV.VN - 102 sản phẩm công nghiệp nông thôn được tôn vinh năm 2017 bao gồm hàng thủ công mỹ nghệ, nông lâm thủy sản, máy móc phục vụ nông nghiệp...

Tôn vinh những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 2017

Tôn vinh những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 2017

VOV.VN - 102 sản phẩm công nghiệp nông thôn được tôn vinh năm 2017 bao gồm hàng thủ công mỹ nghệ, nông lâm thủy sản, máy móc phục vụ nông nghiệp...

Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cần cơ hội “cất cánh”
Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cần cơ hội “cất cánh”

VOV.VN - Hàng loạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được tôn vinh nhưng nếu thiếu sự quan tâm sẽ rất khó có điều kiện phát triển.

Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cần cơ hội “cất cánh”

Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cần cơ hội “cất cánh”

VOV.VN - Hàng loạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được tôn vinh nhưng nếu thiếu sự quan tâm sẽ rất khó có điều kiện phát triển.

102 sản phẩm công nghiệp nông thôn được tôn vinh
102 sản phẩm công nghiệp nông thôn được tôn vinh

VOV.VN - Lễ công bố và tôn vinh 102 sản sẽ diễn ra trước thời điểm khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2017.

102 sản phẩm công nghiệp nông thôn được tôn vinh

102 sản phẩm công nghiệp nông thôn được tôn vinh

VOV.VN - Lễ công bố và tôn vinh 102 sản sẽ diễn ra trước thời điểm khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2017.

Tôn vinh 100 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
Tôn vinh 100 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

VOV.VN -Sáng 17/10 tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Lễ công bố và tôn vinh 100 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2015.

Tôn vinh 100 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Tôn vinh 100 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

VOV.VN -Sáng 17/10 tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Lễ công bố và tôn vinh 100 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2015.

100 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được tôn vinh
100 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được tôn vinh

VOV.VN - Lễ công bố 100 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2015 sẽ diễn ra vào ngày 17/10 tới tại Hà Nội.

100 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được tôn vinh

100 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được tôn vinh

VOV.VN - Lễ công bố 100 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2015 sẽ diễn ra vào ngày 17/10 tới tại Hà Nội.