Từ khóa tìm kiếm: công tác chính trị trong quân đội

Trung Quốc: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chính trị trong quân đội
Trung Quốc: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chính trị trong quân đội

VOV.VN - Trung Quốc tiếp tục xem xét “Điều lệ công tác chính trị trong quân đội”- động thái được cho là nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với quân đội nước này.

Trung Quốc: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chính trị trong quân đội

Trung Quốc: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chính trị trong quân đội

VOV.VN - Trung Quốc tiếp tục xem xét “Điều lệ công tác chính trị trong quân đội”- động thái được cho là nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với quân đội nước này.