Từ khóa tìm kiếm: công tác chuẩn bị bầu cử

Kết luận của Chủ tịch Quốc hội tại Hội nghị trực tuyến rà soát công tác chuẩn bị bầu cử
Kết luận của Chủ tịch Quốc hội tại Hội nghị trực tuyến rà soát công tác chuẩn bị bầu cử

VOV.VN - Ngày 18/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm đánh giá, rà soát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết luận của Chủ tịch Quốc hội tại Hội nghị trực tuyến rà soát công tác chuẩn bị bầu cử

Kết luận của Chủ tịch Quốc hội tại Hội nghị trực tuyến rà soát công tác chuẩn bị bầu cử

VOV.VN - Ngày 18/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm đánh giá, rà soát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tuyên truyền bầu cử ở Lai Châu: "Người biết truyền đạt cho người chưa biết"
Tuyên truyền bầu cử ở Lai Châu: "Người biết truyền đạt cho người chưa biết"

VOV.VN - Với phương châm "người biết truyền đạt cho người chưa biết", mỗi người dân Lai Châu đang là một tuyên truyền viên tích cực cho ngày hội bầu cử sắp tới.

Tuyên truyền bầu cử ở Lai Châu: "Người biết truyền đạt cho người chưa biết"

Tuyên truyền bầu cử ở Lai Châu: "Người biết truyền đạt cho người chưa biết"

VOV.VN - Với phương châm "người biết truyền đạt cho người chưa biết", mỗi người dân Lai Châu đang là một tuyên truyền viên tích cực cho ngày hội bầu cử sắp tới.

Công nhân vùng mỏ lên kế hoạch đi bầu cử 100%
Công nhân vùng mỏ lên kế hoạch đi bầu cử 100%

VOV.VN - Với đặc thù luôn phải đảm bảo 3 ca làm việc liên tục, các đơn vị ngành than đã xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp để mọi người lao động đều được tham gia bầu cử.

Công nhân vùng mỏ lên kế hoạch đi bầu cử 100%

Công nhân vùng mỏ lên kế hoạch đi bầu cử 100%

VOV.VN - Với đặc thù luôn phải đảm bảo 3 ca làm việc liên tục, các đơn vị ngành than đã xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp để mọi người lao động đều được tham gia bầu cử.

Có thể bổ sung, thay đổi danh sách người ứng cử sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2?
Có thể bổ sung, thay đổi danh sách người ứng cử sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2?

VOV.VN - Việc bổ sung người ứng cử vào danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội hoặc đại biểu HĐND sau ngày 14/3/ 2021 là không thể thực hiện được.

Có thể bổ sung, thay đổi danh sách người ứng cử sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2?

Có thể bổ sung, thay đổi danh sách người ứng cử sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2?

VOV.VN - Việc bổ sung người ứng cử vào danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội hoặc đại biểu HĐND sau ngày 14/3/ 2021 là không thể thực hiện được.

Ngày 8/9, Nga tiến hành bầu cử ở các địa phương
Ngày 8/9, Nga tiến hành bầu cử ở các địa phương

VOV.VN - Nước Nga đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử địa phương vào ngày 8/9. Tổng thống Putin cũng sẽ đi bỏ phiếu vào ngày này.

Ngày 8/9, Nga tiến hành bầu cử ở các địa phương

Ngày 8/9, Nga tiến hành bầu cử ở các địa phương

VOV.VN - Nước Nga đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử địa phương vào ngày 8/9. Tổng thống Putin cũng sẽ đi bỏ phiếu vào ngày này.

Ông Uông Chu Lưu kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Cần Thơ
Ông Uông Chu Lưu kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Cần Thơ

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị Cần Thơ tiếp tục tuyên truyền đi sâu vào vấn đề cử tri quan tâm.

Ông Uông Chu Lưu kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Cần Thơ

Ông Uông Chu Lưu kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Cần Thơ

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị Cần Thơ tiếp tục tuyên truyền đi sâu vào vấn đề cử tri quan tâm.