Từ khóa tìm kiếm: công tác cổ phần hóa

Thoái vốn, cổ phần hóa đang “dồn” việc cho 6 tháng cuối năm
Thoái vốn, cổ phần hóa đang “dồn” việc cho 6 tháng cuối năm

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu dứt khoát hoàn thành kế hoạch thoái vốn, cổ phần hóa năm 2017.

Thoái vốn, cổ phần hóa đang “dồn” việc cho 6 tháng cuối năm

Thoái vốn, cổ phần hóa đang “dồn” việc cho 6 tháng cuối năm

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu dứt khoát hoàn thành kế hoạch thoái vốn, cổ phần hóa năm 2017.

Vinachem xin tăng vốn ít nhất 5.000 tỷ đồng
Vinachem xin tăng vốn ít nhất 5.000 tỷ đồng

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đề nghị được nâng vốn khi cổ phần hóa công ty mẹ, ít nhất 5.000 tỷ đồng.

Vinachem xin tăng vốn ít nhất 5.000 tỷ đồng

Vinachem xin tăng vốn ít nhất 5.000 tỷ đồng

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đề nghị được nâng vốn khi cổ phần hóa công ty mẹ, ít nhất 5.000 tỷ đồng.