Từ khóa tìm kiếm: Công tố viên Robert Muelle

Các kết luận của cuộc điều tra Nga sẽ được công bố vào cuối tuần này
Các kết luận của cuộc điều tra Nga sẽ được công bố vào cuối tuần này

VOV.VN - Công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã gửi báo cáo về cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga trong bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 lên Bộ Tư pháp Mỹ.

Các kết luận của cuộc điều tra Nga sẽ được công bố vào cuối tuần này

Các kết luận của cuộc điều tra Nga sẽ được công bố vào cuối tuần này

VOV.VN - Công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã gửi báo cáo về cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga trong bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 lên Bộ Tư pháp Mỹ.