Từ khóa tìm kiếm: công trình sai phạm

Phương án phá dỡ công trình sai phạm 8B Lê Trực
Phương án phá dỡ công trình sai phạm 8B Lê Trực

VOV.VN -Chủ đầu tư dự án 8B Lê Trực, Ba Đình, Hà Nội đã nộp phương án phá dỡ công trình sai phạm.

Phương án phá dỡ công trình sai phạm 8B Lê Trực

Phương án phá dỡ công trình sai phạm 8B Lê Trực

VOV.VN -Chủ đầu tư dự án 8B Lê Trực, Ba Đình, Hà Nội đã nộp phương án phá dỡ công trình sai phạm.