Từ khóa tìm kiếm: Công ty Cổ phần Vacxin Việt Nam

 Khai trương Trung tâm tiêm chủng lớn nhất khu vực phía Nam
Khai trương Trung tâm tiêm chủng lớn nhất khu vực phía Nam

VOV.VN - 2 trung tâm tiêm chủng tại Bình Dương và TP.HCM đi vào hoạt động đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh của hơn 5.000 người mỗi ngày.

 Khai trương Trung tâm tiêm chủng lớn nhất khu vực phía Nam

Khai trương Trung tâm tiêm chủng lớn nhất khu vực phía Nam

VOV.VN - 2 trung tâm tiêm chủng tại Bình Dương và TP.HCM đi vào hoạt động đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh của hơn 5.000 người mỗi ngày.