Từ khóa tìm kiếm: Công ty CP Tập đoàn Asanzo

Công bố danh sách doanh nghiệp liên quan tới Asanzo

VOV.VN - Công ty CP Tập đoàn Asanzo có quan hệ mua hàng với 58 công ty trong đó có 9 công ty mang tên “Asanzo”.

Nhiều công ty có chữ Asanzo là công ty “ma”

VOV.VN - Tổng cục Hải quan kiểm tra mối quan hệ mua bán giữa Công ty CP Tập đoàn Asanzo với 58 công ty trong đó có 9 công ty mang tên “Asanzo”.