Từ khóa tìm kiếm: công ty Phú Hà

Ruộng vườn trôi sông vì “cát tặc”, người dân sống trong bất an
Ruộng vườn trôi sông vì “cát tặc”, người dân sống trong bất an

VOV.VN - Doanh nghiệp lợi dụng giấy phép khai thác cát ồ ạt gây sạt lở khiến người dân bất an còn chính quyền, ngành chức năng chỉ biết đổ lỗi cho nhau.

Ruộng vườn trôi sông vì “cát tặc”, người dân sống trong bất an

Ruộng vườn trôi sông vì “cát tặc”, người dân sống trong bất an

VOV.VN - Doanh nghiệp lợi dụng giấy phép khai thác cát ồ ạt gây sạt lở khiến người dân bất an còn chính quyền, ngành chức năng chỉ biết đổ lỗi cho nhau.

ĐBQH lo ngại Phú Thọ thành nơi chứa chất thải nguy hại của cả nước
ĐBQH lo ngại Phú Thọ thành nơi chứa chất thải nguy hại của cả nước

VOV.VN -Việc vận chuyển, tiếp nhận xử lý chất thải nguy hại hiện nay của công ty Phú Hà là không thể kiểm soát được.

ĐBQH lo ngại Phú Thọ thành nơi chứa chất thải nguy hại của cả nước

ĐBQH lo ngại Phú Thọ thành nơi chứa chất thải nguy hại của cả nước

VOV.VN -Việc vận chuyển, tiếp nhận xử lý chất thải nguy hại hiện nay của công ty Phú Hà là không thể kiểm soát được.