Từ khóa tìm kiếm: cót phơi thóc

Độc đáo cót phơi thóc của người Mông xanh
Độc đáo cót phơi thóc của người Mông xanh

VOV.VN -Cót phơi thóc của người Mông xanh là hiện vật độc đáo thể hiện sự sáng tạo, khéo léo trong kỹ thuật chế tác. 

Độc đáo cót phơi thóc của người Mông xanh

Độc đáo cót phơi thóc của người Mông xanh

VOV.VN -Cót phơi thóc của người Mông xanh là hiện vật độc đáo thể hiện sự sáng tạo, khéo léo trong kỹ thuật chế tác.