Từ khóa tìm kiếm: countdown hạ long

Lần đầu tiên Hạ Long có lễ hội đếm ngược chào năm mới 2017
Lần đầu tiên Hạ Long có lễ hội đếm ngược chào năm mới 2017

VOV.VN - Hạ Long Countdown Party 2017 diễn ra từ 20h30 đến 24h ngày 31/12 tại Quảng trường 30-10 thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

Lần đầu tiên Hạ Long có lễ hội đếm ngược chào năm mới 2017

Lần đầu tiên Hạ Long có lễ hội đếm ngược chào năm mới 2017

VOV.VN - Hạ Long Countdown Party 2017 diễn ra từ 20h30 đến 24h ngày 31/12 tại Quảng trường 30-10 thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.