Từ khóa tìm kiếm: Covid 19 lây lan trong mùa hè

Thủ tướng Nhật Bản lo lắng dịch Covid-19 vẫn lây lan trong mùa hè
Thủ tướng Nhật Bản lo lắng dịch Covid-19 vẫn lây lan trong mùa hè

VOV.VN - Xuất hiện trên một chương trình Internet tối 14/6, Thủ tướng Nhật Bản cho rằng, mặc dù mùa hè đã đến nhưng chưa thể yên tâm về Covid-19.

Thủ tướng Nhật Bản lo lắng dịch Covid-19 vẫn lây lan trong mùa hè

Thủ tướng Nhật Bản lo lắng dịch Covid-19 vẫn lây lan trong mùa hè

VOV.VN - Xuất hiện trên một chương trình Internet tối 14/6, Thủ tướng Nhật Bản cho rằng, mặc dù mùa hè đã đến nhưng chưa thể yên tâm về Covid-19.