Từ khóa tìm kiếm: củ cải bị nhổ bỏ

Nông sản Việt bao giờ hết cảnh “được mùa, rớt giá“?
Nông sản Việt bao giờ hết cảnh “được mùa, rớt giá“?

Su hào, củ cải bị nhổ bỏ vứt đi là minh chứng mới nhất về thị trường nông sản Việt. Tình trạng “được mùa, mất giá” đang là bài toán khó của nông dân.

Nông sản Việt bao giờ hết cảnh “được mùa, rớt giá“?

Nông sản Việt bao giờ hết cảnh “được mùa, rớt giá“?

Su hào, củ cải bị nhổ bỏ vứt đi là minh chứng mới nhất về thị trường nông sản Việt. Tình trạng “được mùa, mất giá” đang là bài toán khó của nông dân.