Từ khóa tìm kiếm: cua tiền triệu

Không thể có cua lông Hong Kong giá 45.000 đồng/con
Không thể có cua lông Hong Kong giá 45.000 đồng/con

"Vì chúng giống với cua lông Hong Kong nên thay vì nói hàng Việt, nhiều tiểu thương phía Bắc gắn mác Hong Kong"

Không thể có cua lông Hong Kong giá 45.000 đồng/con

Không thể có cua lông Hong Kong giá 45.000 đồng/con

"Vì chúng giống với cua lông Hong Kong nên thay vì nói hàng Việt, nhiều tiểu thương phía Bắc gắn mác Hong Kong"