Từ khóa tìm kiếm: Cục Đầu tư nước ngoài

Ông Trần Văn Sơn kiêm giữ chức Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Chính phủ
Ông Trần Văn Sơn kiêm giữ chức Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Chính phủ

VOV.VN - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn kiêm giữ chức Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Chính phủ.

Ông Trần Văn Sơn kiêm giữ chức Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Chính phủ

Ông Trần Văn Sơn kiêm giữ chức Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Chính phủ

VOV.VN - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn kiêm giữ chức Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Chính phủ.

Hơn 200 tỷ USD vốn FDI rót vào ngành chế biến, chế tạo
Hơn 200 tỷ USD vốn FDI rót vào ngành chế biến, chế tạo

VOV.VN - Dẫn đầu thu hút FDI là lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, với gần 201,2 tỷ USD, chiếm 58% tổng vốn đầu tư.

Hơn 200 tỷ USD vốn FDI rót vào ngành chế biến, chế tạo

Hơn 200 tỷ USD vốn FDI rót vào ngành chế biến, chế tạo

VOV.VN - Dẫn đầu thu hút FDI là lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, với gần 201,2 tỷ USD, chiếm 58% tổng vốn đầu tư.

2 tháng đầu năm, Việt Nam đầu tư ra nước ngoài 6,2 triệu USD
2 tháng đầu năm, Việt Nam đầu tư ra nước ngoài 6,2 triệu USD

VOV.VN - Trong hai tháng đầu năm 2019, tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam gồm vốn cấp mới và tăng thêm là  khoảng 6,25 triệu USD.

2 tháng đầu năm, Việt Nam đầu tư ra nước ngoài 6,2 triệu USD

2 tháng đầu năm, Việt Nam đầu tư ra nước ngoài 6,2 triệu USD

VOV.VN - Trong hai tháng đầu năm 2019, tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam gồm vốn cấp mới và tăng thêm là  khoảng 6,25 triệu USD.

7 tháng, Việt Nam đầu tư gần 280 triệu USD ra nước ngoài
7 tháng, Việt Nam đầu tư gần 280 triệu USD ra nước ngoài

VOV.VN - Lĩnh vực tài chính ngân hàng dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm là 105,77 triệu USD, chiếm 37,8%.

7 tháng, Việt Nam đầu tư gần 280 triệu USD ra nước ngoài

7 tháng, Việt Nam đầu tư gần 280 triệu USD ra nước ngoài

VOV.VN - Lĩnh vực tài chính ngân hàng dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm là 105,77 triệu USD, chiếm 37,8%.

5 tháng đầu năm thu hút thêm 12,13 tỷ USD vốn FDI
5 tháng đầu năm thu hút thêm 12,13 tỷ USD vốn FDI

VOV.VN - Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua CP trong 5 tháng qua đạt 12,130 tỷ USD, tăng 10,4%

5 tháng đầu năm thu hút thêm 12,13 tỷ USD vốn FDI

5 tháng đầu năm thu hút thêm 12,13 tỷ USD vốn FDI

VOV.VN - Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua CP trong 5 tháng qua đạt 12,130 tỷ USD, tăng 10,4%

Mười tháng, thu hút FDI đạt 19,29 tỷ USD
Mười tháng, thu hút FDI đạt 19,29 tỷ USD

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT) cho biết, trong 10 tháng năm 2015, cả nước thu hút được 19,29 tỷ USD FDI.

Mười tháng, thu hút FDI đạt 19,29 tỷ USD

Mười tháng, thu hút FDI đạt 19,29 tỷ USD

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT) cho biết, trong 10 tháng năm 2015, cả nước thu hút được 19,29 tỷ USD FDI.