Từ khóa tìm kiếm: cum thi so 28

Bộ GDĐT kiểm tra công tác chấm thi tại cụm thi Đại học Quy Nhơn
Bộ GDĐT kiểm tra công tác chấm thi tại cụm thi Đại học Quy Nhơn

VOV.VN - Đến thời điểm này, Cụm thi do Trường Đại học Quy Nhơn chủ trì đã hoàn thành việc chấm hơn 1/4 số bài thi tự luận, phấn đấu hoàn thành việc chấm thi vào ngày 19/7.

Bộ GDĐT kiểm tra công tác chấm thi tại cụm thi Đại học Quy Nhơn

Bộ GDĐT kiểm tra công tác chấm thi tại cụm thi Đại học Quy Nhơn

VOV.VN - Đến thời điểm này, Cụm thi do Trường Đại học Quy Nhơn chủ trì đã hoàn thành việc chấm hơn 1/4 số bài thi tự luận, phấn đấu hoàn thành việc chấm thi vào ngày 19/7.