Từ khóa tìm kiếm: Cùng Fristi bảo vệ môi trường

Triển khai chương trình “Cùng Fristi bảo vệ môi trường” năm 2019
Triển khai chương trình “Cùng Fristi bảo vệ môi trường” năm 2019

VOV.VN -Chương trình “Cùng Fristi bảo vệ môi trường” năm 2019 sẽ được triển khai theo 2 giai đoạn (từ 16/5 đến 30/9/2019 và từ 01/10 đến 15/12/2019) tại 12 tỉnh

Triển khai chương trình “Cùng Fristi bảo vệ môi trường” năm 2019

Triển khai chương trình “Cùng Fristi bảo vệ môi trường” năm 2019

VOV.VN -Chương trình “Cùng Fristi bảo vệ môi trường” năm 2019 sẽ được triển khai theo 2 giai đoạn (từ 16/5 đến 30/9/2019 và từ 01/10 đến 15/12/2019) tại 12 tỉnh