Từ khóa tìm kiếm: cuộc so găng quyết liệt

Đề xuất “treo” Nghị viện và “cuộc so găng” trên chính trường Anh
Đề xuất “treo” Nghị viện và “cuộc so găng” trên chính trường Anh

VOV.VN - Việc Thủ tướng Anh Boris Johnson quyết định kéo dài “kỳ nghỉ” của Quốc hội nước này đã tạo ra một “cuộc so găng quyết liệt” trên chính trường Anh.

Đề xuất “treo” Nghị viện và “cuộc so găng” trên chính trường Anh

Đề xuất “treo” Nghị viện và “cuộc so găng” trên chính trường Anh

VOV.VN - Việc Thủ tướng Anh Boris Johnson quyết định kéo dài “kỳ nghỉ” của Quốc hội nước này đã tạo ra một “cuộc so găng quyết liệt” trên chính trường Anh.