Từ khóa tìm kiếm: cuộc thi Giọng hát hay Đà Nẵng

Mỹ Linh, Đàm Vĩnh Hưng làm giám khảo cuộc thi Giọng hát hay Đà Nẵng
Mỹ Linh, Đàm Vĩnh Hưng làm giám khảo cuộc thi Giọng hát hay Đà Nẵng

VOV.VN - Mỹ Linh và Đàm Vĩnh Hưng sẽ góp mặt trong dàn giám khảo trong cuộc thi Giọng hát hay Đà Nẵng mở rộng 2019.

Mỹ Linh, Đàm Vĩnh Hưng làm giám khảo cuộc thi Giọng hát hay Đà Nẵng

Mỹ Linh, Đàm Vĩnh Hưng làm giám khảo cuộc thi Giọng hát hay Đà Nẵng

VOV.VN - Mỹ Linh và Đàm Vĩnh Hưng sẽ góp mặt trong dàn giám khảo trong cuộc thi Giọng hát hay Đà Nẵng mở rộng 2019.