Từ khóa tìm kiếm: Cuốn sách Other Moons: Vietnamese Stories of the American War and Its Aftermath

Other Moons- Những vầng trăng khác
Other Moons- Những vầng trăng khác

VOV.VN - Cuốn sách Other Moons: Vietnamese Stories of the American War and Its Aftermath do NXB Đại học Columbia (Mỹ) chính thức xuất bản vào tháng 7/2020.

Other Moons- Những vầng trăng khác

Other Moons- Những vầng trăng khác

VOV.VN - Cuốn sách Other Moons: Vietnamese Stories of the American War and Its Aftermath do NXB Đại học Columbia (Mỹ) chính thức xuất bản vào tháng 7/2020.