Từ khóa tìm kiếm: cưỡng chế cách ly tập trung

Cưỡng chế đối tượng về từ vùng dịch "né" cách ly tập trung
Cưỡng chế đối tượng về từ vùng dịch "né" cách ly tập trung

VOV.VN - Trốn tránh cách ly tập trung, một người về từ vùng dịch ở Hải Dương bị cưỡng chế đi cách ly tập trung

Cưỡng chế đối tượng về từ vùng dịch "né" cách ly tập trung

Cưỡng chế đối tượng về từ vùng dịch "né" cách ly tập trung

VOV.VN - Trốn tránh cách ly tập trung, một người về từ vùng dịch ở Hải Dương bị cưỡng chế đi cách ly tập trung