Từ khóa tìm kiếm: cướp 200 triệu tại Ngân hàng Thái Bình

Cướp 200 triệu ở ngân hàng trả nợ và mua xe máy cho bạn gái

VOV.VN - Số tiền cướp được, Cẩn cất giấu 120 triệu đồng tại nhà riêng, trả nợ 2 triệu đồng, mua xe máy mới và cho bạn gái 70 triệu đồng.