Từ khóa tìm kiếm: cứu ngư dân tại đảo Thổ Châu

Cảnh sát biển cứu nạn thành công ngư dân đảo Thổ Châu vào mùng 2 Tết
Cảnh sát biển cứu nạn thành công ngư dân đảo Thổ Châu vào mùng 2 Tết

VOV.VN - Người ngư dân bị thương ngoài biển đã được cảnh sát biển Việt Nam đưa vào bờ cấp cứu kịp thời ngay trong sáng mùng 2 Tết Đinh Dậu.

Cảnh sát biển cứu nạn thành công ngư dân đảo Thổ Châu vào mùng 2 Tết

Cảnh sát biển cứu nạn thành công ngư dân đảo Thổ Châu vào mùng 2 Tết

VOV.VN - Người ngư dân bị thương ngoài biển đã được cảnh sát biển Việt Nam đưa vào bờ cấp cứu kịp thời ngay trong sáng mùng 2 Tết Đinh Dậu.