Từ khóa tìm kiếm: cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim

Cứu sống bệnh nhân bị kéo đâm thủng tim
Cứu sống bệnh nhân bị kéo đâm thủng tim

VOV.VN - Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng vừa mổ cứu sống 1 bệnh nhân bị kéo đâm thủng tim. 

Cứu sống bệnh nhân bị kéo đâm thủng tim

Cứu sống bệnh nhân bị kéo đâm thủng tim

VOV.VN - Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng vừa mổ cứu sống 1 bệnh nhân bị kéo đâm thủng tim.