Từ khóa tìm kiếm: đa dạng sinh học

Một cá thể voi rừng ở Đồng Nai sinh con thành công
Một cá thể voi rừng ở Đồng Nai sinh con thành công

VOV.VN - Một cá thể voi rừng ở khu vực rừng đồi Mỹ do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà quản lý ở huyện Định Quán đã sinh con thành công.

Một cá thể voi rừng ở Đồng Nai sinh con thành công

Một cá thể voi rừng ở Đồng Nai sinh con thành công

VOV.VN - Một cá thể voi rừng ở khu vực rừng đồi Mỹ do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà quản lý ở huyện Định Quán đã sinh con thành công.

Australia không ký cam kết về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học
Australia không ký cam kết về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

VOV.VN - Chính phủ Australia vừa từ chối ký “Cam kết của các nhà lãnh đạo về thiên nhiên” được 64 quốc gia ủng hộ vì cho rằng cam kết này không phù hợp với chính sách của Australia.

Australia không ký cam kết về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

Australia không ký cam kết về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

VOV.VN - Chính phủ Australia vừa từ chối ký “Cam kết của các nhà lãnh đạo về thiên nhiên” được 64 quốc gia ủng hộ vì cho rằng cam kết này không phù hợp với chính sách của Australia.

Bảo tồn đa dạng sinh học rừng Kon Plông gắn với phát triển sinh kế bền vững
Bảo tồn đa dạng sinh học rừng Kon Plông gắn với phát triển sinh kế bền vững

VOV.VN - Các ngành nỗ lực thúc đẩy các hoạt động bảo tồn tại rừng Kon Plông một cách hiệu quả, hài hòa giữa bảo tồn và phát triển sinh kế ở địa phương.

Bảo tồn đa dạng sinh học rừng Kon Plông gắn với phát triển sinh kế bền vững

Bảo tồn đa dạng sinh học rừng Kon Plông gắn với phát triển sinh kế bền vững

VOV.VN - Các ngành nỗ lực thúc đẩy các hoạt động bảo tồn tại rừng Kon Plông một cách hiệu quả, hài hòa giữa bảo tồn và phát triển sinh kế ở địa phương.

Giải mã loài cá “khủng” bắt được dưới sông Cổ Chiên khi giăng lưới
Giải mã loài cá “khủng” bắt được dưới sông Cổ Chiên khi giăng lưới

VOV.VN- Đây là loài thủy sản quý hiếm, nguy cấp nên theo quy định không được, khai thác, vận chuyển, mua bán với mọi hình thức. 

Giải mã loài cá “khủng” bắt được dưới sông Cổ Chiên khi giăng lưới

Giải mã loài cá “khủng” bắt được dưới sông Cổ Chiên khi giăng lưới

VOV.VN- Đây là loài thủy sản quý hiếm, nguy cấp nên theo quy định không được, khai thác, vận chuyển, mua bán với mọi hình thức. 

Địa phương đầu tiên ở Việt Nam cho thuê môi trường rừng
Địa phương đầu tiên ở Việt Nam cho thuê môi trường rừng

VOV.VN -Dự án “Bảo tồn sinh cảnh trên núi đất thấp, rừng lá rộng thường xanh đa dạng sinh học cao” vừa thực hiện tại Quảng Bình đã đạt hiệu quả bước đầu

Địa phương đầu tiên ở Việt Nam cho thuê môi trường rừng

Địa phương đầu tiên ở Việt Nam cho thuê môi trường rừng

VOV.VN -Dự án “Bảo tồn sinh cảnh trên núi đất thấp, rừng lá rộng thường xanh đa dạng sinh học cao” vừa thực hiện tại Quảng Bình đã đạt hiệu quả bước đầu

Tận mắt chứng kiến hệ thống bẫy thú giăng mắc trong Vườn Quốc gia
Tận mắt chứng kiến hệ thống bẫy thú giăng mắc trong Vườn Quốc gia

VOV.VN - Thực tế cho thấy, chưa khi nào động vật trong vườn quốc gia này được an toàn và đa dạng sinh học thì đang từng ngày giảm sút.

Tận mắt chứng kiến hệ thống bẫy thú giăng mắc trong Vườn Quốc gia

Tận mắt chứng kiến hệ thống bẫy thú giăng mắc trong Vườn Quốc gia

VOV.VN - Thực tế cho thấy, chưa khi nào động vật trong vườn quốc gia này được an toàn và đa dạng sinh học thì đang từng ngày giảm sút.

150 chuyên gia bàn cách bảo tồn, phát triển bán đảo Sơn Trà
150 chuyên gia bàn cách bảo tồn, phát triển bán đảo Sơn Trà

VOV.VN - Đà Nẵng hiện nay thiếu 1 quy hoạch tổng thể về bảo tồn đa dạng sinh học

150 chuyên gia bàn cách bảo tồn, phát triển bán đảo Sơn Trà

150 chuyên gia bàn cách bảo tồn, phát triển bán đảo Sơn Trà

VOV.VN - Đà Nẵng hiện nay thiếu 1 quy hoạch tổng thể về bảo tồn đa dạng sinh học

Tôm hùm đỏ không được phép nuôi tại Việt Nam
Tôm hùm đỏ không được phép nuôi tại Việt Nam

VOV.VN - Ngoài tập tính gây hại, tôm hùm đỏ còn không có hiệu quả kinh tế nên không được đưa vào danh mục được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

Tôm hùm đỏ không được phép nuôi tại Việt Nam

Tôm hùm đỏ không được phép nuôi tại Việt Nam

VOV.VN - Ngoài tập tính gây hại, tôm hùm đỏ còn không có hiệu quả kinh tế nên không được đưa vào danh mục được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

Nhà báo Mỹ đề xuất dùng mạng xã hội cứu Biển Đông
Nhà báo Mỹ đề xuất dùng mạng xã hội cứu Biển Đông

Theo ông James Borton, Trung Quốc đã và đang gây tổn hại không thể phục hồi đối với đa dạng sinh học, cân bằng sinh thái nhiều khu vực thuộc Biển Đông.

Nhà báo Mỹ đề xuất dùng mạng xã hội cứu Biển Đông

Nhà báo Mỹ đề xuất dùng mạng xã hội cứu Biển Đông

Theo ông James Borton, Trung Quốc đã và đang gây tổn hại không thể phục hồi đối với đa dạng sinh học, cân bằng sinh thái nhiều khu vực thuộc Biển Đông.

Cấp bách bảo tồn biển ở Lý Sơn
Cấp bách bảo tồn biển ở Lý Sơn

VOV.VN - Ngoài khai thác rong mơ, tình trạng đánh bắt thủy sản bằng thuốc nổ mang tính tận diệt, khai thác cát biển ồ ạt.

Cấp bách bảo tồn biển ở Lý Sơn

Cấp bách bảo tồn biển ở Lý Sơn

VOV.VN - Ngoài khai thác rong mơ, tình trạng đánh bắt thủy sản bằng thuốc nổ mang tính tận diệt, khai thác cát biển ồ ạt.