Từ khóa tìm kiếm: đại học đạt đẳng cấp quốc tế

Không dễ để Việt Nam có nhiều trường đại học đạt đẳng cấp quốc tế
Không dễ để Việt Nam có nhiều trường đại học đạt đẳng cấp quốc tế

VOV.VN -Để Việt Nam có nhiều trường ĐH đạt đẳng cấp quốc tế cần có quy định rõ ràng trong hợp tác với doanh nghiệp và quy định tự chịu trách nhiệm trong đào tạo.

Không dễ để Việt Nam có nhiều trường đại học đạt đẳng cấp quốc tế

Không dễ để Việt Nam có nhiều trường đại học đạt đẳng cấp quốc tế

VOV.VN -Để Việt Nam có nhiều trường ĐH đạt đẳng cấp quốc tế cần có quy định rõ ràng trong hợp tác với doanh nghiệp và quy định tự chịu trách nhiệm trong đào tạo.