Từ khóa tìm kiếm: Đại hội 2

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII cho đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức
Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII cho đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức

VOV.VN - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Xuân Nhạ mong muốn, đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức phát huy truyền thống cách mạng, các thành tựu đã đạt được đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII cho đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII cho đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức

VOV.VN - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Xuân Nhạ mong muốn, đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức phát huy truyền thống cách mạng, các thành tựu đã đạt được đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

BTS sắp dự họp Liên Hợp Quốc trên cương vị mới
BTS sắp dự họp Liên Hợp Quốc trên cương vị mới

VOV.VN - Sau khi được Tổng thống Hàn Quốc bổ nhiệm là Đặc phái viên Ngoại giao công chúng, nhóm nhạc BTS dự kiến sẽ tham gia kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9.

BTS sắp dự họp Liên Hợp Quốc trên cương vị mới

BTS sắp dự họp Liên Hợp Quốc trên cương vị mới

VOV.VN - Sau khi được Tổng thống Hàn Quốc bổ nhiệm là Đặc phái viên Ngoại giao công chúng, nhóm nhạc BTS dự kiến sẽ tham gia kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9.

Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Đại hội XIII của Đảng ta tới Đảng Dân chủ Xã hội Đức
Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Đại hội XIII của Đảng ta tới Đảng Dân chủ Xã hội Đức

VOV.VN - Tại Hội nghị, đại diện Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông báo những nội dung chính của văn kiện Đại hội XIII trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội.

Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Đại hội XIII của Đảng ta tới Đảng Dân chủ Xã hội Đức

Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Đại hội XIII của Đảng ta tới Đảng Dân chủ Xã hội Đức

VOV.VN - Tại Hội nghị, đại diện Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông báo những nội dung chính của văn kiện Đại hội XIII trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII cho lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản
Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII cho lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản

VOV.VN - Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí bám sát các yêu cầu chỉ đạo của Bộ Chính trị, để triển khai nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với hoạt động báo chí, xuất bản.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII cho lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII cho lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản

VOV.VN - Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí bám sát các yêu cầu chỉ đạo của Bộ Chính trị, để triển khai nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với hoạt động báo chí, xuất bản.

Trung ương thảo luận phương án giới thiệu bổ sung nhân sự cấp cao
Trung ương thảo luận phương án giới thiệu bổ sung nhân sự cấp cao

VOV.VN - Sau khi nghe Tờ trình của Bộ Chính trị về cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước và phương án giới thiệu bổ sung nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Trung ương thảo luận ở tổ về nội dung này.

Trung ương thảo luận phương án giới thiệu bổ sung nhân sự cấp cao

Trung ương thảo luận phương án giới thiệu bổ sung nhân sự cấp cao

VOV.VN - Sau khi nghe Tờ trình của Bộ Chính trị về cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước và phương án giới thiệu bổ sung nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Trung ương thảo luận ở tổ về nội dung này.

"Tiêu cực và tham nhũng có mối quan hệ chuyển hóa với nhau"
"Tiêu cực và tham nhũng có mối quan hệ chuyển hóa với nhau"

VOV.VN - Giữa tiêu cực và tham nhũng có mối quan hệ chuyển hóa với nhau, thực tế là trong các vụ án tham nhũng đều có yếu tố tiêu cực. Do đó cần bổ sung chức năng phòng, chống tiêu cực cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

"Tiêu cực và tham nhũng có mối quan hệ chuyển hóa với nhau"

"Tiêu cực và tham nhũng có mối quan hệ chuyển hóa với nhau"

VOV.VN - Giữa tiêu cực và tham nhũng có mối quan hệ chuyển hóa với nhau, thực tế là trong các vụ án tham nhũng đều có yếu tố tiêu cực. Do đó cần bổ sung chức năng phòng, chống tiêu cực cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Thông cáo ngày làm việc thứ nhất, Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII
Thông cáo ngày làm việc thứ nhất, Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII

VOV.VN - Ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị Trung ương 3 diễn ra với nhiều nội dung quan trọng.

Thông cáo ngày làm việc thứ nhất, Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII

Thông cáo ngày làm việc thứ nhất, Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII

VOV.VN - Ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị Trung ương 3 diễn ra với nhiều nội dung quan trọng.

Khai mạc Hội nghị Trung ương 3: Kiện toàn nhân sự để trình ra Quốc hội
Khai mạc Hội nghị Trung ương 3: Kiện toàn nhân sự để trình ra Quốc hội

VOV.VN - Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII sẽ xem xét nhiều nội dung rất quan trọng, trong đó có việc tiếp tục kiện toàn nhân sự để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV.

Khai mạc Hội nghị Trung ương 3: Kiện toàn nhân sự để trình ra Quốc hội

Khai mạc Hội nghị Trung ương 3: Kiện toàn nhân sự để trình ra Quốc hội

VOV.VN - Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII sẽ xem xét nhiều nội dung rất quan trọng, trong đó có việc tiếp tục kiện toàn nhân sự để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV.

Đưa nghị quyết vào thực tiễn: Quảng Nam lấy quy hoạch làm điểm xuất phát
Đưa nghị quyết vào thực tiễn: Quảng Nam lấy quy hoạch làm điểm xuất phát

VOV.VN - "Quy hoạch đấy phải nói lên được tất cả những yếu tố về khai thác địa hình, cảnh quan, khai thác được vấn đề kinh tế phát triển ở khu vực, liên kết được các đô thị với nhau bằng hệ thống giao thông".

Đưa nghị quyết vào thực tiễn: Quảng Nam lấy quy hoạch làm điểm xuất phát

Đưa nghị quyết vào thực tiễn: Quảng Nam lấy quy hoạch làm điểm xuất phát

VOV.VN - "Quy hoạch đấy phải nói lên được tất cả những yếu tố về khai thác địa hình, cảnh quan, khai thác được vấn đề kinh tế phát triển ở khu vực, liên kết được các đô thị với nhau bằng hệ thống giao thông".

Nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan chuyên trách chống tham nhũng
Nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan chuyên trách chống tham nhũng

VOV.VN - Đây là 1 trong 7 Đề án của Ban Nội chính Trung ương trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng.

Nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan chuyên trách chống tham nhũng

Nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan chuyên trách chống tham nhũng

VOV.VN - Đây là 1 trong 7 Đề án của Ban Nội chính Trung ương trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng.