Từ khóa tìm kiếm: Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ

Đại hội Đảng bộ Thành phố Cần Thơ diễn ra từ 23-25/9
Đại hội Đảng bộ Thành phố Cần Thơ diễn ra từ 23-25/9

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tổ chức từ 23-25/9, đến nay công tác chuẩn bị đã hoàn tất. 

Đại hội Đảng bộ Thành phố Cần Thơ diễn ra từ 23-25/9

Đại hội Đảng bộ Thành phố Cần Thơ diễn ra từ 23-25/9

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tổ chức từ 23-25/9, đến nay công tác chuẩn bị đã hoàn tất.