Từ khóa tìm kiếm: Đại hội Đảng khóa 13

Năm 2021, Hà Nội đặt mục tiêu phát triển kinh tế 7,5%
Năm 2021, Hà Nội đặt mục tiêu phát triển kinh tế 7,5%

VOV.VN - Trong văn kiện Đại hội 17 Đảng bộ TP Hà Nội đã xác định phải tập trung xây dựng Đảng, tập trung phát triển kinh tế, tập trung nâng cao đời sống của người lao động và xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm phát triển lớn về kinh tế.

Năm 2021, Hà Nội đặt mục tiêu phát triển kinh tế 7,5%

Năm 2021, Hà Nội đặt mục tiêu phát triển kinh tế 7,5%

VOV.VN - Trong văn kiện Đại hội 17 Đảng bộ TP Hà Nội đã xác định phải tập trung xây dựng Đảng, tập trung phát triển kinh tế, tập trung nâng cao đời sống của người lao động và xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm phát triển lớn về kinh tế.

Kiều bào Việt Nam tại Ai Cập một lòng tin Đảng
Kiều bào Việt Nam tại Ai Cập một lòng tin Đảng

VOV.VN - Trong những ngày này, bà con kiều bào Việt Nam tại Ai Cập cũng đang phấn khởi, tin tưởng cùng cả nước hướng về Đại hội Đảng 13. Bà con luôn phát huy tinh thần đoàn kết và tin tưởng mạnh mẽ vào sự lãnh đạo của Đảng.

Kiều bào Việt Nam tại Ai Cập một lòng tin Đảng

Kiều bào Việt Nam tại Ai Cập một lòng tin Đảng

VOV.VN - Trong những ngày này, bà con kiều bào Việt Nam tại Ai Cập cũng đang phấn khởi, tin tưởng cùng cả nước hướng về Đại hội Đảng 13. Bà con luôn phát huy tinh thần đoàn kết và tin tưởng mạnh mẽ vào sự lãnh đạo của Đảng.