Từ khóa tìm kiếm: Đại hội Nông dân Việt Nam

Tổng Bí thư: “Tình trạng nông dân bỏ ruộng, rời bỏ nông thôn rất đáng quan ngại“
Tổng Bí thư: “Tình trạng nông dân bỏ ruộng, rời bỏ nông thôn rất đáng quan ngại“

VOV.VN -Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh điều này tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tổng Bí thư: “Tình trạng nông dân bỏ ruộng, rời bỏ nông thôn rất đáng quan ngại“

Tổng Bí thư: “Tình trạng nông dân bỏ ruộng, rời bỏ nông thôn rất đáng quan ngại“

VOV.VN -Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh điều này tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự khai mạc Đại hội Nông dân Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự khai mạc Đại hội Nông dân Việt Nam

VOV.VN -Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Hội Nông dân Việt Nam luôn là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp nông dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự khai mạc Đại hội Nông dân Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự khai mạc Đại hội Nông dân Việt Nam

VOV.VN -Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Hội Nông dân Việt Nam luôn là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp nông dân.