Từ khóa tìm kiếm: Đại hội tỉnh Hòa Bình

Tân Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình: Quyết tâm thực hiện 4 đột phá chiến lược
Tân Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình: Quyết tâm thực hiện 4 đột phá chiến lược

VOV.VN - Với 4 đột phá chiến lược, Bí thư tỉnh Hòa Bình tin tưởng với sự quyết tâm, khát vọng của người dân Hòa Bình đến năm 2025, kinh tế Hòa Bình thực sự phát triển trung bình của cả nước.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình: Quyết tâm thực hiện 4 đột phá chiến lược

Tân Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình: Quyết tâm thực hiện 4 đột phá chiến lược

VOV.VN - Với 4 đột phá chiến lược, Bí thư tỉnh Hòa Bình tin tưởng với sự quyết tâm, khát vọng của người dân Hòa Bình đến năm 2025, kinh tế Hòa Bình thực sự phát triển trung bình của cả nước.

Hòa Bình xác định 11 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới
Hòa Bình xác định 11 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới

VOV.VN - 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ khóa 2020-2025, đặc biệt nhấn mạnh đến tăng cường đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng.

Hòa Bình xác định 11 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới

Hòa Bình xác định 11 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới

VOV.VN - 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ khóa 2020-2025, đặc biệt nhấn mạnh đến tăng cường đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng.