Từ khóa tìm kiếm: đại hội XII của Đảng

Những cán bộ bị khai trừ, đề nghị khai trừ Đảng trong nhiệm kỳ XII
Những cán bộ bị khai trừ, đề nghị khai trừ Đảng trong nhiệm kỳ XII

VOV.VN - Từ Đại hội XII của Đảng, nhiều cán bộ lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương, địa phương đã bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng.

Những cán bộ bị khai trừ, đề nghị khai trừ Đảng trong nhiệm kỳ XII

Những cán bộ bị khai trừ, đề nghị khai trừ Đảng trong nhiệm kỳ XII

VOV.VN - Từ Đại hội XII của Đảng, nhiều cán bộ lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương, địa phương đã bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng.

Vừa đánh tham nhũng vừa xây thể chế
Vừa đánh tham nhũng vừa xây thể chế

VOV.VN - Cần có cách làm phù hợp để cùng lúc đạt được hai yêu cầu về chống tham nhũng và phát triển năng động về kinh tế-xã hội.

Vừa đánh tham nhũng vừa xây thể chế

Vừa đánh tham nhũng vừa xây thể chế

VOV.VN - Cần có cách làm phù hợp để cùng lúc đạt được hai yêu cầu về chống tham nhũng và phát triển năng động về kinh tế-xã hội.

GS Hoàng Chí Bảo: “Đảng ta đã nhất quán giữa nói và làm”
GS Hoàng Chí Bảo: “Đảng ta đã nhất quán giữa nói và làm”

VOV.VN - GS Hoàng Chí Bảo cho rằng, việc chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ta trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã tạo một hiệu ứng xã hội rộng lớn.

GS Hoàng Chí Bảo: “Đảng ta đã nhất quán giữa nói và làm”

GS Hoàng Chí Bảo: “Đảng ta đã nhất quán giữa nói và làm”

VOV.VN - GS Hoàng Chí Bảo cho rằng, việc chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ta trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã tạo một hiệu ứng xã hội rộng lớn.

Phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng
Phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng

VOV.VN - Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư rút ra bài học xuyên suốt chính là sự đoàn kết, nhất trí, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng.

Phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng

Phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng

VOV.VN - Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư rút ra bài học xuyên suốt chính là sự đoàn kết, nhất trí, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng.

Vai trò người đứng đầu có nơi bị chi phối bởi lợi ích nhóm
Vai trò người đứng đầu có nơi bị chi phối bởi lợi ích nhóm

VOV.VN - Vai trò, trách nhiệm của đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện sự lãnh đạo của Đảng chưa thể hiện rõ, có nơi bị chi phối.

Vai trò người đứng đầu có nơi bị chi phối bởi lợi ích nhóm

Vai trò người đứng đầu có nơi bị chi phối bởi lợi ích nhóm

VOV.VN - Vai trò, trách nhiệm của đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện sự lãnh đạo của Đảng chưa thể hiện rõ, có nơi bị chi phối.

Thủ tướng: "Công khai các kết luận thanh tra để giám sát hiệu quả hơn"
Thủ tướng: "Công khai các kết luận thanh tra để giám sát hiệu quả hơn"

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng công khai kết luận thanh tra để truyền thông, báo chí, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát.

Thủ tướng: "Công khai các kết luận thanh tra để giám sát hiệu quả hơn"

Thủ tướng: "Công khai các kết luận thanh tra để giám sát hiệu quả hơn"

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng công khai kết luận thanh tra để truyền thông, báo chí, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát.

Ông Võ Văn Thưởng: "Không để vấn đề báo chí nêu bị rơi vào im lặng"
Ông Võ Văn Thưởng: "Không để vấn đề báo chí nêu bị rơi vào im lặng"

VOV.VN - Tại cuộc giao ban báo chí đầu năm, ông Võ Văn Thưởng đề nghị tiếp tục đổi mới công tác báo chí, từ công tác tiếp nhận, giải quyết, phản hồi những vấn đề báo chí phản ánh

Ông Võ Văn Thưởng: "Không để vấn đề báo chí nêu bị rơi vào im lặng"

Ông Võ Văn Thưởng: "Không để vấn đề báo chí nêu bị rơi vào im lặng"

VOV.VN - Tại cuộc giao ban báo chí đầu năm, ông Võ Văn Thưởng đề nghị tiếp tục đổi mới công tác báo chí, từ công tác tiếp nhận, giải quyết, phản hồi những vấn đề báo chí phản ánh

Một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII: Những bước đi quan trọng
Một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII: Những bước đi quan trọng

VOV.VN - Tuy đất nước đang gặp khó khăn nhưng nếu Đảng thực sự tin, dựa vào dân thì nhất định Nghị quyết Đại hội XII sẽ thực hiện được tốt.

Một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII: Những bước đi quan trọng

Một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII: Những bước đi quan trọng

VOV.VN - Tuy đất nước đang gặp khó khăn nhưng nếu Đảng thực sự tin, dựa vào dân thì nhất định Nghị quyết Đại hội XII sẽ thực hiện được tốt.

Một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII: Những bước chuyển quan trọng
Một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII: Những bước chuyển quan trọng

VOV.VN - PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc cho rằng, trong những năm tới, việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng vẫn là trọng tâm, hàng đầu.

Một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII: Những bước chuyển quan trọng

Một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII: Những bước chuyển quan trọng

VOV.VN - PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc cho rằng, trong những năm tới, việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng vẫn là trọng tâm, hàng đầu.

Những nhận thức mới về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
Những nhận thức mới về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Nghị quyết đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Những nhận thức mới về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Những nhận thức mới về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Nghị quyết đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.