Từ khóa tìm kiếm: đại lễ phật đản LHQ

Bộ Công an đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019
Bộ Công an đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019

VOV.VN -Lực lượng công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn cháy nổ...

Bộ Công an đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019

Bộ Công an đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019

VOV.VN -Lực lượng công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn cháy nổ...