Từ khóa tìm kiếm: Đại sứ John Sullivan

Đại sứ Mỹ tại Moscow sắp về nước để tham vấn
Đại sứ Mỹ tại Moscow sắp về nước để tham vấn

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Moscow John Sullivan sẽ về nước để tham vấn trong tuần này và sẽ trở lại Moscow trong những tuần tới.

Đại sứ Mỹ tại Moscow sắp về nước để tham vấn

Đại sứ Mỹ tại Moscow sắp về nước để tham vấn

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Moscow John Sullivan sẽ về nước để tham vấn trong tuần này và sẽ trở lại Moscow trong những tuần tới.