Từ khóa tìm kiếm: Đại tá Văn Ngọc Quế

Lan toả tấm gương học tập Bác, bảo vệ biên giới quốc gia
Lan toả tấm gương học tập Bác, bảo vệ biên giới quốc gia

VOV.VN -Cán bộ chiến sĩ BĐBP luôn xác định việc quản lý và bảo vệ biên giới Quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân.

Lan toả tấm gương học tập Bác, bảo vệ biên giới quốc gia

Lan toả tấm gương học tập Bác, bảo vệ biên giới quốc gia

VOV.VN -Cán bộ chiến sĩ BĐBP luôn xác định việc quản lý và bảo vệ biên giới Quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân.