Từ khóa tìm kiếm: đại thắng năm 1975

Những nhân chứng sống của chiến thắng lịch sử 30/4
Những nhân chứng sống của chiến thắng lịch sử 30/4

VOV.VN -Trong các câu chuyện của nhân chứng, có thanh niên xung phong bị bom vùi lấp, anh em bới lên rồi ngồi nghỉ một lúc rồi lại tiếp tục làm nhiệm vụ

Những nhân chứng sống của chiến thắng lịch sử 30/4

Những nhân chứng sống của chiến thắng lịch sử 30/4

VOV.VN -Trong các câu chuyện của nhân chứng, có thanh niên xung phong bị bom vùi lấp, anh em bới lên rồi ngồi nghỉ một lúc rồi lại tiếp tục làm nhiệm vụ